Lập trình màn hình HMI Schneider Magelis, thực hành trên HMIGXU3512Hình ảnh minh họa và video được thực hiện thực tế với:

  • Phần cứng: Màn hình HMI Schneider Magelis, model HMIGXU3512
  • Phần mềm: Schneider Vijeo Designer Basic 1.2
  • PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.


Luồng thông tin "Hướng dẫn lập trình HMI Schneider Magelis" được thực hiện không theo tuần tự cố định mà theo thực tế từng ứng dụng và phần cứng có sẵn.

Thông tin hướng dẫn chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc mất dữ liệu, chương trình HMI hoặc gây lỗi hệ thống máy.

Nếu cần hỗ trợ thêm, liên hệ ngay với chúng tôi:
>> Liên hệ

Đăng nhận xét Blogger

 
Top