Kết nối HMI Magelis với PLC Modicon | HMIGXU3512 vs TM2581. Viết chương trình cho PLC Schneider Modicon M258 (TM258) với phần mềm SoMachine


- Tạo một kết nối Modbus TCP/IP để kết nối với HMI (Ethernet)


- Trong phần I/O Mapping, sẽ thấy các vùng ô nhớ dành riêng cho giao tiếp Modbus TCP
Các ô nhớ này dùng để đọc/ ghi dữ liệu giao tiếp với HMI Magelis2. Lập trình màn hình giao diện HMI Schneider Magelis HMIGXU3512 dùng phần mềm Vijeo Designer Basic


- Trong phần IO Manager, tạo một Driver Modbus TCP/IP để giao tiếp với PLC Modicon M258
Chú ý địa chỉ IP, Pory và ID phải khớp với PLC


3. Download chương trình xuống PLC và HMI rồi chạy thửXem thêm:


Đăng nhận xét Blogger

 
Top