Kết nối PLC Omron NX/NJ với HMI Delta DOP - Giao thức EtherNet/IP

1. Viết chương trình PLC Omron NX1P2 bằng phần mềm Sysmac Studio

- Cấu hình địa chỉ IP cho PLC (địa chỉ này dùng để kết nối với HMI Delta)-Khai báo biến cho chương trình, phần "bôi vàng" sẽ được dùng để truyền thông với HMI Delta


- Viết chương trình cho PLC Omron NX1P2 như bình thường


- Xuất biến để dùng cho HMI

- Paste biến PLC của NX1P2 vừa Export vào Note và lưu lại để sử dụng Import vào màn hình HMI Delta
2. Viết chương trình cho HMI với phần mềm DOPSoft
- Khai báo cấu hình truyền thông EtherNet/IP kết nối với PLC Omron NX1P2


- Import Tags từ file Note đã lưu ở mục trên

- Viết chương trình và chạy thử


Xem thêm:

- Thực hành lập trình PLC Omron NX/ NJ từ cơ bản đến nâng cao

Đăng nhận xét Blogger

 
Top