Timer TON, TONR, TOFF trong PLC Siemens S7-200 SMART

1. Các bộ định thời trong PLC S7-200 SMART
  • TON: Bộ định thời mở chậm.
  • TONR: Bộ định thời mở chậm với thanh ghi thời gian chốt.
  • TOF: Bộ định thời tắt chậm.

2. Độ phân giải của các Timer PLC S7-200 SMART


Đăng nhận xét Blogger

 
Top