Các lệnh di chuyển dữ liệu (MOVE) trong PLC S7-200 SMART

1. MOV (Move)
Di chuyển các dữ liệu kiểu byte, word, double word, real giữa các vùng nhớ.2. BLKMOV (Block Move)
Di chuyển nhiều ô nhớ cùng 1 lúc.


3. SWAP
Đảo thứ tự byte cao và byte thấp cho nhau trong cùng 1 word.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top