WAGO-I/O-IPC


Một số mã hàng phổ biến của dòng máy IPC của hãng Wago:

758-870
WAGO-I/O-IPC-G2 Linux 2.6
Industrial PC with Geode 266 MHz

758-874
WAGO-I/O-IPC-C6 Linux 2.6
Industrial PC with Celeron®M600 MHz

758-875
WAGO-I/O-IPC-C10 E Linux 2.6
Industrial PC with Celeron®M 1 GHz for extended application range

758-876
Industrial PC, I/O-IPC-P14, Linux ® 2.6

Đăng nhận xét Blogger

 
Top