ifm AS-Interface PROFIBUS DP gateway AC1375 | SmartLink M4 DP 1Master


Nhà sản xuất: ifm

Mã đặt hàng: AC1375

Mạng truyền thông: AS-interface, Profibus


Bộ cổng AS-Interface PROFIBUS DP AC1375 | SmartLink M4 DP 1 Master

  • Với giao diện trường tích hợp
  • Trao đổi dữ liệu đáng tin cậy và nhanh chóng với mức cảm biến và thực thi
  • Màn hình màu để chỉ thị trạng thái của tất cả các thiết bị con AS-i
  • Cấu hình, thiết lập và chẩn đoán thân thiện với người dùng và đơn giản
  • Thực đơn thiết lập nhanh với hoạt động trực quan

Chú ý:
  • ifm AC1375 đã ngừng sản xuất và được thay thế bằng AC1411
  • Dữ liệu và phụ kiện giữa AC1375 và AC1411 có thể khác nhau, vui lòng liên hệ MATIC để được hỗ trợ chuyển đổi.
  • Xem thông tin chi tiết về ifm AC1411 >>

Video thêm về mạng Asi

Đăng nhận xét Blogger

 
Top