ifm AS-Interface power supply AC1223

Nguồn cấp: 3AC 400-500V

Nguồn ra: AS-i, 8A
Thông số điện:

 • Nominal voltage AC [V] 110 / 230
 • Nominal frequency AC [Hz] 47...63
 • Input voltage range AC [V] 340...576
 • Max. power-on delay time [ms] 100
 • Output voltage AS-i [V] 29.5...31.6; (to PELV)
 • Number of output circuits 1
 • Output current AS-i [A] 8
 • Max. residual ripple [mV]50
 • External input protection > 10 A
 • Fuse [A] 2.5; (not accessible)
 • Derating [W/K] 6 (60...70° C)
 • Integrated data decoupling yes
 • Outputs Short-circuit protection yes
 • Type of short-circuit protection electronic deactivation after 4...10 s / reset via pushbutton
 • Overload protection yes
 • Parallel connection of outputs possible no
 • Series connection of outputs possible no

Operating conditions 

 • Ambient temperature [°C] -10...70
 • Protection IP 20
Mã đặt hàng: AC1223
Nhà sản xuất: ifm


Mã hàng AC1223 đã ngừng sãn xuất và được thay thế bằng AC1253: 

Video thêm về mạng Asi

Đăng nhận xét Blogger

 
Top