Cài đặt cấu hình ID Node, Baud rate cho coupler Wago CANopen,

Áp dụng cho  750-307, 750-337, 750-338, 750-347, 750-348, ...


- Bộ Wago 750-347 đang báo lỗi (Do phần cài đặt cấu hình chưa đúng)


- Sau khi quá trình cài đặt hoàn thành chính xác, Wago Coupler sẽ chuyển sang trạng thái "RUN" bình thường.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top