Beckhoff CX5020-0112 |  CPU module, E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC PTP runtime


Nhà sản xuất: Beckhoff
Mã đặt hàng: CX5020-0112


CX5020 | Máy tính nhúng với bộ vi xử lý Intel Atom®

CX5010 và CX5020 là các máy tính nhúng thuộc dòng CX5000 dựa trên bộ vi xử lý Intel Atom® và chỉ khác nhau ở phiên bản CPU. CX5010 có bộ vi xử lý Intel Atom® Z510 1.1 GHz, trong khi CX5020 có bộ vi xử lý Intel Atom® Z530 1.6 GHz. Ngoài tốc độ xung nhịp, hai bộ vi xử lý này còn khác nhau ở chỗ Z530 có công nghệ siêu phân luồng (hyperthreading), tức là nó có hai lõi CPU ảo để thực hiện phần mềm hiệu quả hơn.

Tùy thuộc vào môi trường thực thi TwinCAT được cài đặt, CX5010/CX5020 có thể được sử dụng để triển khai các dự án điều khiển PLC hoặc PLC/kết hợp điều khiển chuyển động (có hoặc không có hình ảnh hóa).

Đăng nhận xét Blogger

 
Top