Beckhoff EL2904 | EL2904 | EtherCAT Terminal, 4-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, TwinSAFENhà sản xuất: Beckhoff
Mã đặt hàng: EL2904

Thiết bị EL2904 TwinSAFE là một terminal đầu ra số với bốn kênh. Nó điều khiển các bộ truyền động 24 V DC với dòng lên đến 0,5 A mỗi kênh và có bốn đầu ra an toàn. Các đầu ra được điều khiển bởi một thành phần có khả năng TwinSAFE Logic thông qua FSoE. Thành phần này sẽ tự động tắt nếu phát hiện lỗi (fail-stop).

EL2904 có các thông số an toàn để điều chỉnh chức năng cụ thể theo yêu cầu an toàn tương ứng. Ví dụ, có thể cấu hình đo dòng tại các đầu ra và kiểm tra các đầu ra để phát hiện các mạch chéo và phản ứng thích hợp.

Ngoài ra, các đầu ra tiêu chuẩn có thể được kích hoạt cho EL2904. Kết quả là, các đầu ra tiêu chuẩn tương ứng có sẵn trong hình ảnh quá trình song song và được liên kết nội bộ với các đầu ra an toàn của EL2904. Các tín hiệu đầu ra an toàn, được điều khiển bởi TwinSAFE Logic, sẽ phát hành an toàn cho các tín hiệu tiêu chuẩn, có thể được kích hoạt bởi hệ thống điều khiển không định hướng an toàn một cách độc lập với chu kỳ của bộ điều khiển an toàn và FSoE. Điều này cho phép thời gian chuyển đổi đầu ra nhanh hơn, với điều kiện bộ điều khiển an toàn phát hành cần thiết cho đầu ra.

Các thông số an toàn không được lưu trữ trực tiếp trên thành phần, mà được truyền đến thành phần thông qua một thành phần có khả năng TwinSAFE Logic khi ứng dụng an toàn được khởi động. Điều này đơn giản hóa các quy trình dịch vụ, vì thành phần có thể được thay thế một cách dễ dàng. Các thông số liên quan đến an toàn sẽ được chuyển đến thành phần mới khi ứng dụng an toàn được khởi động lại.

Đặc điểm nổi bật:
- 4 đầu ra an toàn
- Đo dòng tích hợp
- Có thể kích hoạt kiểm tra các kênh
- Đầu ra tiêu chuẩn có thể được kích hoạt với kết nối AND tích hợp với tín hiệu đầu ra an toàn


Đăng nhận xét Blogger

 
Top