Beckhoff EL1904 | EL1904 | EtherCAT Terminal, 4-channel digital input, 24 V DC, TwinSAFENhà sản xuất: Beckhoff
Mã đặt hàng: EL1904

EL1904 | EtherCAT Terminal, đầu vào số 4 kênh, 24 V DC, TwinSAFE

Thiết bị EL1904 TwinSAFE là một terminal đầu vào số cho các cảm biến với các tiếp điểm không tiềm năng cho 24 V DC. Nó có bốn đầu vào an toàn. Các tín hiệu được truyền qua FSoE đến một thành phần có khả năng TwinSAFE Logic và có thể được sử dụng để đánh giá về mặt an toàn.

EL1904 có các thông số an toàn để điều chỉnh chức năng cụ thể theo yêu cầu hướng đến an toàn tương ứng (ví dụ: đánh giá 1 kênh so với đánh giá 2 kênh, kiểm tra các kênh riêng lẻ).

Các thông số an toàn không được lưu trữ trực tiếp trên thành phần, mà được truyền đến terminal đầu vào thông qua một thành phần có khả năng TwinSAFE Logic khi ứng dụng an toàn được khởi động. Điều này đơn giản hóa các quy trình dịch vụ, vì thành phần có thể dễ dàng được thay thế. Các thông số liên quan đến an toàn sẽ được chuyển đến thành phần mới khi ứng dụng an toàn được khởi động lại.

Đặc điểm nổi bật:
- 4 đầu vào an toàn
- Phát hiện mạch chéo
- Đánh giá 1 kênh so với 2 kênh trực tiếp trên thành phần
- Có thể kích hoạt kiểm tra các kênh riêng lẻ

Đăng nhận xét Blogger

 
Top