Beckhoff EL6900 | EL6900 | EtherCAT Terminal communication interface, TwinSAFE LogicNhà sản xuất: Beckhoff
Mã đặt hàng: EL6900

EL6900 | Giao diện truyền thông EtherCAT Terminal, TwinSAFE Logic

Thiết bị EL6900 TwinSAFE là một bộ điều khiển an toàn chuyên dụng. Nó được sử dụng để thực hiện các ứng dụng hướng đến an toàn dựa trên các giá trị Boolean. Để làm điều này, có sẵn các khối chức năng được chứng nhận cho phép xử lý các tín hiệu đầu vào an toàn và tạo ra các tín hiệu đầu ra an toàn. Chức năng của các khối chức năng này bao gồm từ các chức năng Boolean đơn giản như AND và OR đến các khối chức năng phức tạp để tắt tạm thời chức năng an toàn.

Với chức năng sao lưu và khôi phục, EL6900 cung cấp một cách đơn giản để thay thế bộ điều khiển an toàn trong trường hợp cần dịch vụ.

EL6900 có thể trao đổi dữ liệu an toàn qua FSoE với tối đa 128 thiết bị truyền thông an toàn.

EL6900 được lập trình bằng TwinCAT 3 Safety Editor hoặc TwinCAT 2.

Đặc điểm nổi bật:
- Ứng dụng an toàn dựa trên các giá trị Boolean
- Tối đa 128 kết nối an toàn
- Tối đa 255 khối chức năng
- Tối đa 32 nhóm TwinSAFE
- Tối đa 8 người dùng
- Hỗ trợ sao lưu và khôi phục

Đăng nhận xét Blogger

 
Top