Hilscher NL 50-MPI | S7-200/300/400 Ethernet programming connector


Nhà sản xuất: Hilscher
Mã đặt hàng: NL 50-MPI

S7-200/300/400 Ethernet programming connector
  • Kết nối lập trình S7-200/300/400 qua Ethernet
  • Bảo trì từ xa, lập trình và hiển thị S7-SPS qua Ethernet
  • Kết nối qua bất kỳ cổng PROFIBUS/MPI/PPI nào trống
  • Lựa chọn chi phí thấp hơn so với các CP Ethernet S7 gốc
  • Tự động tích hợp trình điều khiển vào bất kỳ công cụ kỹ thuật S7 nào
  • Kết nối hai PLC mà không có giao diện Ethernet một cách dễ dàng
  • Kết nối ngay lập tức các thiết bị HMI tương thích S7 qua Ethernet
  • Truy cập dễ dàng thông qua các ứng dụng được phát triển bởi khách hàng, ví dụ như C++, C#

Đăng nhận xét Blogger

 
Top