Phanh cơ khí (Mechanical brake) được sử dụng kết hợp với biến tần để tăng độ an toàn, tin cậy cho hệ thống máy. Bên trong biến tần của hãng Danfoss đã tích hợp sẵn chức năng điều khiển phanh (thắng) cơ, chỉ cần cài đặt và nối dây ra ngoài là có thể sử dụng được ngay, không cần thêm bất cứ thiết bị điều khiển logic nào bên ngoài.

Sơ đồ nối dây/ nguyên lý cơ bản: Sử dụng ngõ ra Relay của biến tần để đóng cắt contactor điều khiển phanh cơ điện.
Sử dụng phanh cơ điều khiển bằng biến tần
Sử dụng phanh cơ điều khiển bằng biến tần
Cài đặt biến tần:
- Biến tần Danfoss VLT 2800: Đặt giá trị của Pr. 323 = [25]
Cài đặt thông số Brake cho biến tần VLT 2800
Cài đặt thông số Brake cho biến tần VLT 2800
- Biến tần Danfoss dòng Midi Drive: Đặt giá trị của Pr. 5-40 = [32]
Cài đặt thông số Brake cho biến tần Midi Drive
Cài đặt thông số Brake cho biến tần Midi Drive

Đăng nhận xét Blogger

 
Top