Trong một số trường hợp nhất định, cáp lập trình PC Adapter USB khi dùng với PLC Simens S7-200 hoặc S7-200 CN bị vướng lỗi truyền thông nên PC không thể kết nối được với PLC.

Hướng dẫn sửa lỗi truyền thông khi dùng PC Adapter USB cho PLC S7-200/ S7-200 CN
Cáp lập trình PC Adapter USB và PLC S7-200
Cáp lập trình PC Adapter USB và PLC S7-200

1. Hãy chắc chắn rằng Driver trên máy tính/ laptop đã được cài đặt đầy đủ và chính xác.
Cách kiểm tra: Vào phần Device Manager trong phần Control Panel của máy tính, trong phần SIMATIC Device có hiện SIMATIC PC Adapter USB như hình bên dưới:
Driver cáp USB Adapter trong Windows
Driver cáp USB Adapter trong Windows
Note: Phần này chỉ xuất hiện khi đã cài đặt đầy đủ Driver và cáp PC Adapter USB đã được kết nối với PLC lẫn PC.

2. Cấu hình "PC Adapter (PPI)" trong phần Set PG/ PC như hình bên dưới:
Lựa chọn kiểu kêt nối PC Adapter(PPI)
Lựa chọn kiểu kêt nối PC Adapter(PPI)

3. Giải pháp cuối cùng
=> Sau khi đã kiểm tra các thông tin như mục 1 và 2 đầy đủ nhưng máy tính vẫn báo lỗi không thể kết nối với PLC, hãy thử thay đổi "Baud Rate" . Thông thường, đặt 19.2 kbps là OK.
Tốc độ truyền thông Transmission Rates
Tốc độ truyền thông Transmission Rates

Cách thay đổi Baud Rate như sau: Set PG/ PC Interface -> chọn PC Adapter (PPI) -> Properties -> Thay đổi giá trị Transmission Rate
Các bước để thay đổi tốc độ truyền
Các bước để thay đổi tốc độ truyền

Đăng nhận xét Blogger

 
Top