Ba bước đơn giản để cài đặt biến tần Delta VFD EL chạy thuận nghịch theo công tắc ngoài


1. Nối dây tín hiệu điều khiển và động lực cho biến tần Delta VFD EL theo sơ đồ bên dưới
Sơ đồ nối dây biến tần Delta VFD
Sơ đồ nối dây biến tần Delta VFD
Lưu ý:
- Chỉ cần sử dụng 2 nút nhấn kết nối vào MI1 (Chạy thuận) và MI2 (Chạy nghịch).
- Nguồn kích lấy từ chân DCM.

2. Cài đặt biến tần chạy từ tín hiệu điều khiển ngoại vi (Cụ thể ở đây là công tắc)
Đặt giá trị Pr. 02.01 = 1.
Ý nghĩa: Cho phép điều khiển bằng tín hiệu ngoại vi, phím bấm STOP/RESET được phép sử dụng
Cài đặt chế độ điều khiển ngoại vi cho biến tần
Cài đặt chế độ điều khiển ngoại vi cho biến tần

3. Cài đặt chế độ điều khiển/ đảo chiều
Đặt giá trị Pr. 04.04 = 0.
Ý nghĩa: MI1 = Chạy thuận/ Dừng. MI2 = Chạy nghịch/ dừng.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top