Chương trình test I/O PLC Siemens S5 đơn giản, tương thích Windows XP, 7, 8, 10

Đoạn code cơ bản test Input E4.0 ~ E4.7 và Output A8.0 ~ A8.7
Chương trình được viết bằng ngôn ngữ STL trên phần mềm S57 for Windows


Tương đương với đoạn mã LAD như thế này

Nạp vào PLC S5, kết nối, Online và test thử:


Note - Video được ghi lại khi thực nghiệm trên:

1. PLC Siemens S5 115U CPU 943B
2. Máy tính chạy hệ điều hành Windows 7 x86
3. Phần mềm lập trình PLC S57 for Windows
4. Code PLC dạng STL
O I 4.0 
O I 4.1 
O I 4.2 
O I 4.3 
O I 4.4 
O I 4.5 
O I 4.6 
O I 4.7 
= Q 8.0 
= Q 8.1 
= Q 8.2 
= Q 8.3 
= Q 8.4 
= Q 8.5 
= Q 8.6 
= Q 8.7 
BE

Đăng nhận xét Blogger

 
Top