Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng thiết bị nhà thông minh Sonoff và phần mềm eWelink1. Hướng dẫn tạo email và đăng ký eWelink trực tiếp trên điện thoại A-Z.
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

2. Cập nhật phần mềm cho thiết bị Sonoff | Update firmware
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

3. [Cách 1] Kết nối nhanh Sonoff với điện thoại bằng chế độ Quick pairing
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

4. Hướng dẫn xóa bỏ thiết bị Sonoff | Reset factory
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

5. [Cách 2] Kết nối Sonoff với điện thoại chế độ AP | AP mode
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

6. Hướng dẫn cài đặt Tiếng Việt cho eWelink
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

7. Hướng dẫn sử dụng Sonoff Mini, app eWelink
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

8. Mạch đèn cầu thang Wifi đơn giản: 1 công tắc Wifi, 2 công tắc cơ, 1 đèn
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

9. Hướng dẫn chia sẻ eWelink, iOS/ Android
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

10. Hướng dẫn cách tắt đèn báo trên thiết bị Sonoff
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

11. Hướng dẫn sử dụng SONOFF 1 kênh, Wifi và eWelink
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top