[Tổng hợp] Hướng dẫn sử dụng Sonoff, eWelink đầy đủ A-Z, cập nhật liên tục

Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng thiết bị nhà thông minh Sonoff và phần mềm eWelink1. Hướng dẫn tạo email và đăng ký eWelink trực tiếp trên điện thoại A-Z.
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

2. Cập nhật phần mềm cho thiết bị Sonoff | Update firmware
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

3. [Cách 1] Kết nối nhanh Sonoff với điện thoại bằng chế độ Quick pairing
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

4. Hướng dẫn xóa bỏ thiết bị Sonoff | Reset factory
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

5. [Cách 2] Kết nối Sonoff với điện thoại chế độ AP | AP mode
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

6. Hướng dẫn cài đặt Tiếng Việt cho eWelink
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

7. Hướng dẫn sử dụng Sonoff Mini, app eWelink
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

8. Mạch đèn cầu thang Wifi đơn giản: 1 công tắc Wifi, 2 công tắc cơ, 1 đèn
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

9. Hướng dẫn chia sẻ eWelink, iOS/ Android
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

10. Hướng dẫn cách tắt đèn báo trên thiết bị Sonoff
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

11. Hướng dẫn sử dụng SONOFF 1 kênh, Wifi và eWelink
>>Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
>>Hướng dẫn thao tác bằng Video.

Nhận xét