Máy xuất tín hiệu dòng 20mA, áp 10V cầm tay, oneBus:

Nguồn nuôi: 5VDC - Micro USB hoặc 5 - 24VDC.
Dải xuất tín hiệu analog:
Dòng điện: 0 - 20mA/ 4 - 20mA (Lựa chọn bằng nút nhấn)
Điện áp: 0 - 10VDC/ 2 -10VDC (Lựa chọn bằng nút nhấn)

Ứng dụng: 
1. Dùng làm nguồn phát tín hiệu giả lập cho cảm biến, module analog output.
2. Dùng làm tín hiệu điều khiển các cơ cấu chấp hành/ động lực như van tuyến tính, SCR, biến tần, ngõ vào analog của PLC/ Controller, ...
Máy phát tín hiệu điện áp 0V
Máy phát tín hiệu điện áp 0V

Máy phát tín hiệu 10V
Máy phát tín hiệu 10V

Máy phát tín hiệu 0mA
Máy phát tín hiệu 0mA

Máy phát tín hiệu 20mA
Máy phát tín hiệu 20mA

Video dùng thử các chức năng, với đồng hồ nhiệt Omron E5CC và đồng hồ đo đa năng HIOKI

Đăng nhận xét Blogger

 
Top