Hướng dẫn đăng ký tài khoản eWelink Tiếng Việt đầy đủ A-Z

Bước 1: Đăng ký tài khoản Gmail

Truy cập vào trang Google.com để bắt đầu quá trình đăng ký tài khoản Gmail
Truy cập vào trang Google.com để bắt đầu quá trình đăng ký tài khoản Gmail

Vào mục "Đăng nhập"
Vào mục "Đăng nhập"

Chọn "Tạo tài khoản của tôi"
Chọn "Tạo tài khoản của tôi"

Điền đầy đủ thông tin đăng ký
Điền đầy đủ thông tin đăng ký

Bấm "Tôi đồng ý" với các điều khoản để hoàn tất quá trình đăng ký Gmail
Bấm "Tôi đồng ý" với các điều khoản để hoàn tất quá trình đăng ký Gmail

Tài khoản Gmail sau khi đã hoàn tất đăng ký
Tài khoản Gmail sau khi đã hoàn tất đăng ký

Bước 2: Dùng tài khoản Gmail vừa tạo để đăng ký eWelink

Mở ứng dụng eWelink để bắt đầu quá trình đăng ký tài khoản
Mở ứng dụng eWelink để bắt đầu quá trình đăng ký tài khoản

Chọn quốc gia "Việt Nam"
Chọn quốc gia "Việt Nam"

Nhập địa chỉ đầy đủ tài khoản email vừa tạo ở Bước 1
Nhập địa chỉ đầy đủ tài khoản email vừa tạo ở Bước 1

Màn hình nhập mã xác nhận và tạo mật khẩu cho tài khoản eWelink
Màn hình nhập mã xác nhận và tạo mật khẩu cho tài khoản eWelink

Đăng nhập vào email để lấy "Mã xác thực"
Đăng nhập vào email để lấy "Mã xác thực"


Mã xác thực được gửi vào hộp thư của Gmail
Mã xác thực được gửi vào hộp thư của Gmail

Phần số "1183" bôi đậm chính là mã xác thực
Phần số "1183" bôi đậm chính là mã xác thực

Nhập mã xác thực ở trên và điền đầy đủ mật khẩu mong muốn để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản eWelink
Nhập mã xác thực ở trên và điền đầy đủ mật khẩu mong muốn để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản eWelink

Phần thông tin tài khoản eWelink sau khi đăng nhập
Phần thông tin tài khoản eWelink sau khi đăng nhập

Hướng dẫn tạo email và đăng ký eWelink trực tiếp trên điện thoại A-Z, 2020Note: Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký tài khoản eWelink Tiếng Việt, hãy inbox ngay cho chúng tôi.

Zalo chat:


Đăng nhận xét Blogger

 
Top