Hướng dẫn và ví dụ đơn giản cho việc sử dụng bộ đếm (counter) trong TIA Portal

Ba bộ đếm cơ bản trong phần mềm lập trình Siemens TIA Portal bao gồm:
1. Đếm lên: Count up
2. Đếm xuống: Cont down
3. Đếm lên và xuống: Cont up and down

Cách sử dụng:
Đặt con trỏ chuột ở vị trí đặt counter => Lấy loại counter mong muốn từ thanh menu instruction => Cài đặt các thông số cần thiết.
D
Các loại counter từ thanh Menu Basic instructionsÝ nghĩa - Ví dụ bộ đếm lên:
CU: Tín hiệu đếm ở ngõ ngõ vào (Lấy tín hiệu sườn dương).
R: Tín hiệu Reset - Đưa giá trị bộ đếm về "0".
PV: Giá trị cài đặt, khi số đếm ở CV>= PV, giá trị tại ngõ ra Q sẽ ON lên 1.
CV: Giá trị hiện thời của bộ đếm.
Q: Ngõ ra. Tín hiệu ON lên 1 khi CV>=PV.

Giá trị Q ON lên 1 khi giá trị CV >= PV


Giá trị Q = 0 khi giá trị CV < PV. Giá trị CV có thể được lưu vào bộ nhớ đệm và hiển thị lên HMI (phải)


Ghi chú:
- Phần mềm được sử dụng làm hình minh họa là TIA Portal V16.
- PLC Siemens S7-1200, CPU 1214.
- Màn hinh HMI Delta DOP-107EV.
- Các phiên bản TIA Port khác hoặc PLC S7-300, S7-400, S7-1500 sử dụng chức năng bộ đếm Counter tương tự.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top