Điều khiển nhiệt độ RKC GZ400 / GZ900

RKC GZ400 / GZ900: Đồng hồ điều khiển nhiệt độThông số kỹ thuật điều khiển nhiệt độ RKC GZ400 / GZ900:

Nhà sản xuất: RKC 
Model: GZ400 / GZ900

Nhận xét