Điều khiển nhiệt độ RKC HA400 / HA900

RKC HA400 / HA900: Đồng hồ điều khiển nhiệt độ
Thông số kỹ thuật điều khiển nhiệt độ RKC HA400 / HA900:

Nhà sản xuất: RKC 
Model: HA400 / HA900Nhận xét