Hướng dẫn thay đổi tốc độ Delta MS300 theo biến trở trên biến tần


Bước 1: Cài đặt và đấu nối biến tần theo hướng dẫn bên sau:

>>  Hướng dẫn biến tần Delta MS300 chạy bằng tín hiệu ngoài


Bước 2: Cài đặt thông số biến tần theo biến trở nội, Pr. 0.20 = 7

Đăng nhận xét Blogger

 
Top