Nạp chương trình PLC Siemens S7 vào thẻ nhớ MCC hoặc MC


Chương trình và dữ liệu đang được lưu trữ trên RAM

Chương trình và dữ liệu đã được chuyển vào thẻ nhớ (EPROM, MCC hoặc MC)


Hai cách để nạp chương trình vào thẻ nhớ EPROM của PLC S7-300 và S7-400

Cách 1: Nạp trực tiếp vào ROMCách 2: Sao chép chương trình từ RAM vào ROM>> Lỗi 8404 S7 protocol khi nạp chương trình, dữ liệu vào thẻ nhớ PLC

Đăng nhận xét Blogger

 
Top