Lỗi 8404 S7 protocol khi nạp chương trình, dữ liệu vào thẻ nhớ PLC

Nội dung thông báo trên STEP 7 Manager
"(8404) S7 protocol: The funtion cannot be performed"

Lỗi 8404 có thể phát sinh trong quá trình nạp chương trình hoặc copy dữ liệu và thẻ nhớ MC của PLC Siemens S7-300.
>> Hướng dẫn khắc phục lỗi 8404 S7 protocol

Đăng nhận xét Blogger

 
Top