Truyền thông PLC Siemens S7-1200 với S7-300

Trong phần mềm TIA Portal, 
Bước 1: Khai báo cấu hình phần cứng cho S7-1200 và S7-300 như thông thường


Bước 2: Trong phần Network view, tạo một kết nối S7 connection cho PLC S7-300 và S7-1200Bước 3: Viết hàm PUT/ GET để trao đổi dữ liệu giữa 2 PLC


Bước 4: Viết chương trình cho S7-300 và S7-1200 như thông thường

Ví dụ: Đặt trạng thái ngõ ra từ Q0.0 đến Q0.7 của PLC S7-300 theo trạng thái của ngõ vào từ I201.0 đến I201.7 của PLC S7-1200.Ghi chú !
Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:
- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.
- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214. S7-300 SIMATIC CPU 315
- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.

Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top