B&R 7TB718.91: Cầu đấu dây cho modules IN, OUT PLC


Nhà sản xuất: B&R Industrial Automation GmbH
Mã đặt hàng: 7TB718.91
Thông tin kỹ thuật: The single-row, 18-pin 7TB718 terminal block is used to connect to I/O modules. Removal is simplified by two ejection levers on the terminal block.

Thông tin khác:
FELD ­ KLEMME
SECTION ­ TERMINAL
7TB718.91
301268871543
B+R ELEKTRONIK GMBH


Thiết bị và phụ kiện cho hệ PLC B&R 2005


Đăng nhận xét Blogger

 
Top