B&R 3IF797.9 COMMUNICATION MODULENhà sản xuất: B&R Industrial Automation GmbH

Mã đặt hàng: 3IF797.9

Thông tin kỹ thuật: aPCI interface module, only for Flex IQ due to limited FPGA size, 1 X2X Link master interface, electrically isolated, 1 CAN interface, max. 500 kbps, Objectbuffer in send and receive direction, network-capable, electrically isolated, 1 RS232 interface, order terminal blocks 2 x 0TB704.9 separately!

Thông tin khác:

KOMMUNIKATIONSMODUL
COMMUNICATION MODULE
3IF797.9
301268871535
B+R ELEKTRONIK GMBH

Đăng nhận xét Blogger

 
Top