B&R 3IF661.9 : Card truyền thông Profibus-DPNhà sản xuất: B&R Industrial Automation GmbH

Mã đặt hàng: 3IF661.9

Thông tin kỹ thuật: 2005 interface module, 1 RS485 interface, electrically isolated, network-capable, transfer protocol: Profibus DP, CPU and interface module insert


Thông tin khác:

KOMMUNIKATIONSMODUL
COMMUNICATION MODULE
3IF661.9
301268871531
B+R ELEKTRONIK GMBH

Thiết bị và phụ kiện cho hệ PLC B&R 2005


Đăng nhận xét Blogger

 
Top