2005 backplane, 6 slots: B&R 3BP155.4Nhà sản xuất: B&R Industrial Automation GmbH
Mã đặt hàng: 3BP155.4
Thông tin kỹ thuật: 2005 backplane, 6 slots

Thông tin khác:
BAUGRUPPENTRAEGER
ASSEMBLY UNIT
3BP155.4
301268871500
B+R ELEKTRONIK GMBH

Đăng nhận xét Blogger

 
Top