2005 interface module,  B&R 3IF060.6Nhà sản xuất: B&R Industrial Automation GmbH

Mã đặt hàng: 3IF060.6

Thông tin kỹ thuật: 2005 interface module, 1 insert slot for interface module inserts


Thông tin khác:

BAUGRUPPENTRAEGER
ASSEMBLY UNIT
3IF060.6
301268871530
B+R ELEKTRONIK GMBH

Đăng nhận xét Blogger

 
Top