Terminal blocks B&R 0TB103.91Nhà sản xuất: B&R Industrial Automation GmbH

Mã đặt hàng: 0TB103.91

Thông tin kỹ thuật: 1-row 3-pin terminal block 0TB103 is used for the power supply.


Thông tin khác:

SECTION ­ TERMINAL
OTB704.91
301268871540
=FD20+K1­D1
=FD20/7.4
B+R ELEKTRONIK GMBH

Đăng nhận xét Blogger

 
Top