Giao thức truyền thông giữa các PLC Siemens - S7 Communication

S7 Communication (S7comm) là giao thức truyền thông được phát triển bởi Siemens, nó có thể giúp các dòng PLC của hãng này như S7 300, 400, 1200, 1500 giao tiếp với nhau một cách dễ dàng thông qua các hàm chương trình mẫu có sẵn trong thư viện (PUT/ GET).

Trong truyền thông S7comm, một CPU sẽ đóng vai trò là "server" và một hoặc nhiều PLC còn lại sẽ đóng vai trò là "Client"

Một cách đơn giản, để cho dễ hiểu thì. "Server" sẽ đóng vai trò chính trong việc truyền và nhận dữ liệu (sẽ là nơi đặt hàm con PUT/GET).

"Client" chỉ cần có nơi lưu trữ dữ liệu là xong. Thông thường, chỉ cần các khối "Data blocks" tương ứng.


Ví dụ minh họa: S7-1200 = Server, S7-300 = Client

.


Ví dụ minh họa: S7-300 = Server, S7-1200 = ClientVí dụ minh họa, một cấu trúc phần cứng cho giao tiếp S7 communication giữa PLC S7 -200 và PLC S7-300

.


Xem thêm:

>> Hướng dẫn kết nối truyền thông PLC S7-1200 với S7-300

>> Hướng dẫn lập trình PLC Siemens S7 1200 "Step by step" cho người mới bắt đầu

Đăng nhận xét Blogger

 
Top