RS 485 Repeater - Siemens 6ES7 972-0AA01-0XA0


Nhà sản xuất: Siemens
Mã hàng: 6ES7 972-0AA01-0XA0
Chức năng: Mở rộng tín hiệu RS 485
Ứng dựng: Tăng độ truyền dẫn cho mạng RS 485/ Profibus khi cần truyền xa hơn hoặc ổn định hơn


Mã hàng 6ES7 972-0AA01-0XA0 đã ngừng sản xuất và được thay thế tương đương bằng Siemens  6ES7 972-0AA02-0XA0

Đăng nhận xét Blogger

 
Top