Hướng dẫn download chương trình xuống PLC Delta DVP

1. Kết nối cáp PLC với PC (Delta  UC-PRG-020-12A)2. Lựa chọn cổng truyền thông cho PC và PLC


3. Chọn Download để bắt đầu quá trình tải chương trình xuống PLC4. Online để check lại chương trình sau khi upload và lưu file chương trình vào PC


Note: Hình ảnh minh họa được thực hiện với:
  • PC chạy hệ điều hành Windows 10 64 bit.
  • Phần mềm lập trình PLC Delta WLSoft Ver 2.49
  • PLC Delta DVP10MC

Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top