4-channel analog output; 0 ... 10 VDC; WAGO 750-559Dữ liệu kỹ thuật về ngõ ra tương tự (analog)  WAGO 750-559:

Number of analog outputs: 4

Total number of channels (module): 4

Signal type: Voltage

Voltage signal type: DC 0 … 10 V

Actuator connection: 4 x (2-wire)

Coupler/ Mô-đun Wago hệ thống 750:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top