Hướng dẫn hiển thị, truy cấp địa chỉ tuyệt đối của Data Block - TIA Portal1. Ở chế độ mặc định, địa chỉ tuyệt đối của Data block PLC S7 1200 sẽ ở dạng tags, không hiển thị địa chỉ tuyệt đối (Absolute operands)
Ví dụ: Như hình bên dưới, địa chỉ Data block 1 (DB1) chỉ hiển thị ở dạng Tags, không có địa chỉ tuyệt đối dạng DB1.DBX0.1.2. Lý do là:  Mặc định, Data block đang ở chế độ  "Optimized block acces"


3. Tắt chế độ "Optimized block acces" cho data block


Khi tắt chế độ "Optimized block acces" , DB1 có thể được truy cập theo dạng địa chỉ tuyệt đối (Absolute operands) như thông thường.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top