Error $190011: value could not be written to the PLC
Hướng dẫn khắc phục lỗi " $190011: value could not be written to the PLC"

Thực hiện kiểm tra và chỉnh sửa các trọng điểm sau:

  • Tắt wifi khi chạy simulator
  • Set PG/PC interface chuẩn nhất có thể

Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top