Các bước để tải về (upload) chương trình và cấu hình phần cứng của PLC Siemens S7 300 dùng TIA Portal


Bước 1: Tạo 1 project trắng trong TIA PortalBước 2: Tải về chương trình và cấu hình PLC

Vào mục Online => Chọn Upload as device as new station (hardware + software) ...


Bước 3: Chọn save để lưu lại project vừa upload về>> Hướng dẫn PLC Siemens SIMATIC S7 300
Đăng nhận xét Blogger

 
Top