Biến tần Danfoss VLT chạy thuận/ nghịch bằng tín hiệu PLC

1. Đấu nồi PLC và biến tần Danfoss theo sơ đồ bên dưới2. Cài đặt parameter cho biến tần
Pr. 302 (DIGITAL INPUT 18) = Start
Pr. 303 (DIGITAL INPUT 18) = Reversing
Pr. 304 (DIGITAL INPUT 27) = Coasting stop
Pr. 200 (OUT FREQ RNG/ROT) = 132 Hz BOTH DIRECT.3. Lập trình chương trình PLC và chạy thử
Với cách đấu nối bên trên, biến tần sẽ hoạt động như sau:
- Chạy thuận: Q0.0 = ON, Q0.1 = OFF, Q0.2=ON.
- Chạy nghịch: Q0.0 = ON, Q0.1 = ON, Q0.2 = ON.
- Biến tần STOP khi Q0.0 hoặc Q0.2 OFF.NOTE:
Hình ảnh minh họa và cài đặt được thực hiện trên biến tần Danfoss VLT 5000. Các model khác thực hiện tương tự.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top