SAGINOMIYA TEMPERATURE CONTROLS Type TNS, CNS & INS


 • Nhà sản xuất: Saginomiya
 • Model: TNS, CNS, INS
 • Chủng loại: Điều khiển nhiệt độ (loại thermosat)

Thông tin kỹ thuật:
 • TNS: Automatic reset type with a differential adjustable mechanism
 • CNS: Automatic reset type with a fixed differential, and Manual reset type
 • INS: Manual reset type (High-cut temperature control)

Một số mã hàng thông dụng:
Type TNS – Automatic Reset Type
 • TNS–C100X
 • TNS–C114X
 • TNS–C134X
 • TNS–C1070X
 • TNS–C1100X
 • TNS–C1120X
 • TNS–C1150X
 • TNS–C1010XC
 • TNS–C1034XC
 • TNS–C1070XC
 • TNS–C114XQ009
 • TNS–C114XQ010
 • TNS–C134XQ009
 • TNS–C134XQ010

Type CNS – Automatic Reset Type
 • CNS–C115X
 • CNS–C100X
 • CNS–C114X
 • CNS–C134X

TYPE INS – Manual Reset Type
 • INS–C1070XM1
 • INS–C1120XM1
 • INS–C1150XM1


Đăng nhận xét Blogger

 
Top