Hướng dẫn đọc tín hiệu tương tự (ADC) PLC S7 300


1. Kết nối cảm biến thiết bị ngoại vi về PLC theo sơ đồ bên dưới2. Cấu hình Hardware của module đọc Analog tương ứng
3, Viết chương trình PLC chuyển đổi tín hiệu analog thành tín hiệu số (ADC -Analog to Digital Converter)

Sử dụng hàm SCALE có sẵn trong thư viện để đọc về giá trị analog và lưu vào thanh ghi nội của PLC.

Bộ nhớ nội lưu trữ giá trị analog đọc về có thể được sử dụng để xử lý chương trình như thông thường.4. Chạy thử chương trình, đo đếm tín hiệu Analog


>> Hướng dẫn PLC Siemens SIMATIC S7 300

Đăng nhận xét Blogger

 
Top