ALLIED VISION TECHNOLOGIES GMBHMột số sản phẩm, thiết bị thương hiệu :

 • Allied Vision Technologies GmbH
 • camera
 • infrared camera
 • digital camera
 • CCD camera
 • CMOS camera
 • GigE camera
 • spark optical emission camera
 • USB camera
 • monitoring camera / machine vision / NIR / monochrome
 • spark optical emission camera / full-color / monochrome / CMOS
 • machine vision camera / NIR / UV-Vis-NIR / CMOS


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top