ALMATEC MASCHINENBAU GMBHMột số sản phẩm, thiết bị thương hiệu ALMATEC Maschinenbau GmbH:

 • diaphragm pump
 • pneumatic pump
 • process pump
 • oil-free pump
 • pump
 • double-diaphragm pump
 • high-pressure pump
 • transfer pump
 • water pump / air-driven / self-priming / double-diaphragm
 • water pump / air-driven / self-priming / double-diaphragm
 • water pump / air-driven / self-priming / double-diaphragm


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top