ALWA TECHNISCHE PRODUKTE FÜR KUNSTSTOFFVERARBEITUNG
Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu ALWA:

 • silicone
 • resin
 • epoxy resin
 • acrylic resin
 • polyester resin
 • casting resin
 • impregnation resin
 • electronic applcation resin
 • metal-filled epoxy resin / casting
 • aluminum plate
 • acrylic resin / for molding / casting


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top