Hướng dẫn các lệnh AND, AND NOT, OR , OR NOT, SET, RESET trong Beckhoff CX


Trong chương trình PLC cho máy tính nhúng Beckhoff CX, ngôn ngữ lập trình tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC nên sẽ hầu hết sẽ tương đồng với cách viết chương trình với các hãng PLC khác.

Những hình ảnh bản dưới mô tả các dòng lệnh logic cơ bản như And, And not, Or, Or not, Set, Reset được viết bằng ngôn ngữ Ladder.

Lệnh AND, AND NOT, OR

Lệnh Or Not, Set và Reset

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: 
1. Hình ảnh/ Video minh họa được thực hiện bởi:
  • Phần mềm lập trình, cấu hình Beckhoff TwinCAT 2.
  • Máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows 10.
  • Máy tính nhúng Beckhoff CX1020 chạy hệ điều hành Windows Embedded Standard 2009.
2. Vui lòng ghi rõ nguồn www.vietmatic.com khi chia sẻ lại bài viết.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét Blogger

 
Top