promag 33 - Electromagnetic Flow Measuring System -Operating Manual
Đồng hồ đo lưu lượng promag 33 của Endress+Hauser sử dụng nguyên lý điện từ để đo lưu lượng của môi chất đi qua một tiết điện đường ống.
PROMAG 33/ 33F phù hợp cho đo lưu lượng cho các ứng dụng môi chất có tính dẫn điện như nước thải, nước cấp, ...

1. Hướng dẫn vị trí và hướng lắp phụ hợp của đồng hồ đo trên đường ống dẫn:
Lưu ý, tránh các vị trị dễ tạo bọt như trước bơm hút, đường ống cong, ...


2. Hướng dẫn đấu nối điện áp nguồn và dây tín hiệu:
Nên cách ly giữa nguồn nuôi và tín hiệu đẻ giảm thiểu nhiễu tối đa.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top