SEW-Eurodrive Brake

Một số bộ điều khiển thắng của SEW có thể kế đến như:
  • BG 1
  • BG 1,5
  • BG 3,0
  • BGE 1,5
  • BGE 3,0
  • BSG 1,5
  • UR 15
  • SR 11Sơ đồ đấu nối của bộ điều khiển thắng SEW dòng BGE và BG.
Các dòng khác, áp dụng tương tự (tham khảo theo tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất đi kèm khi sử dụng)


Đăng nhận xét Blogger

 
Top